« Terug naar resultaten

Advocaat Mr. Edward Brans

Locatie Den Haag
Uurtarief onbekend
Telefoon 070-5153000

Werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Specialismen Bestuursrecht, R.O., milieu, vreemdelingenrecht
Contracten (algemeen), schade en aansprakelijkheid
Procesrecht

Contact opnemen

Website
Edward Brans (1964) werkt sinds 2002 als advocaat bij Pels Rijcken. Daarvoor werkte hij als universitair docent Privaatrecht aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zich bezig ...

Lees verder
Edward Brans (1964) werkt sinds 2002 als advocaat bij Pels Rijcken. Daarvoor werkte hij als universitair docent Privaatrecht aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zich bezig hield met het overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht en meer in het bijzonder met het nationaal, internationaal en Europees milieurecht en milieuaansprakelijkheidsrecht. Ook bij Pels Rijcken houdt hij zich bezig met milieu-, (milieu)aansprakelijkheids- en contractenrecht.
Veel van zijn dossiers hebben betrekking op de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor verontreiniging die is ontstaan als gevolg van een incident, schade aan beschermde flora en fauna en overheidsaansprakelijkheid (onrechtmatige besluiten, onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving). Daarnaast houdt hij zich bezig met het opstellen en beoordelen van contracten en met de juridische aspecten van instrumenten om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan of te beperken, zoals het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), de opslag van CO2 in geologische formaties en de realisering van wateroverloopgebieden. Vragen die in dat verband aan de orde zijn gekomen zijn: wie is eigenaar van bodemenergie en welk beperkt recht kan worden gevestigd om te bewerkstellingen dat een weiland of regenwaterkelder tot in lengte van jaren kan worden gebruikt voor de opslag van overtollig regenwater en verder of het ruimtelijk ordeningsrecht hier nog een rol kan spelen. 

Edward treedt op voor zowel overheden als bedrijven. Zo staat hij diverse overheden bij in het Chemie-Packdossier, een grote multinational bij de verkoop van (verontreinigde) percelen, een gemeente bij de gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging (in combinatie met het gebruik van WKO’s), een publiekrechtelijke rechtspersoon bij de vestiging van een opstalrecht voor de plaatsing van een WKO en een gemeente en diverse bedrijven bij de opstelling van een pps-contract voor het boren naar aardwarmte en de afdekking van daarmee samenhangende aansprakelijkheidsrisico’s. In het verleden was hij betrokken bij het Vuurwerkrampdossier en het Legionella-dossier (Bovenkarspel).
Edward publiceert regelmatig in juridische vaktijdschriften en -boeken en treedt op als spreker op congressen en seminars.
Contact opnemen

Advocaat sinds
30 Augustus 2002

Contactinformatie
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Postbus 11756
2502AT Den Haag

Tel. 070-5153000
Fax. 070-5153100
Email ehp.brans@pelsrijcken.nl
Kwaliteit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Prijs:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Service:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Snelheid:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
  met de algemene voorwaarden
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet op de website gepubliceerd.

Beschrijving:

Neem contact op met Mr. Edward Brans

Ik wil graag
Voornaam
Achternaam
Straat + Huisnummer
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bericht