« Terug naar resultaten

Advocaat Mr. Marc Wintgens

Locatie Eindhoven
Uurtarief onbekend
Telefoon 088-2535000

Werkzaam bij AKD

Contact opnemen

Website
Marc Wintgens (1961) heeft ruime ervaring op het gebied van privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht, met een bijzondere focus op complexe aangelegenheden waar zowel overheids- als ...

Lees verder
Marc Wintgens (1961) heeft ruime ervaring op het gebied van privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht, met een bijzondere focus op complexe aangelegenheden waar zowel overheids- als privaatgerelateerde partijen bij betrokken zijn. Hij werkt - onder meer - voor gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, alsmede voor grote projectontwikkelaars, aannemers en beleggers. Marc wordt op zijn gebied beschouwd als een van de topspecialisten, zoals ook blijkt uit de internationale rankings - onder meer de Chambers en de Legal 500 - waarin hij met naam en toenaam wordt genoemd, alsook het feit dat hij in 2008 door zijn collega-advocaten gekozen is in de top 3 van beste vastgoedadvocaten van Nederland. 

In het bouwrecht heeft hij zich toegelegd op het opstellen van complexe bouwrechtelijke contracten aangaande het ontwerp, de bouw, de financiering, het beheer en/of het onderhoud van grote bouwwerken (op maat of bijvoorbeeld op basis van de DNR 2005 en/of de UAV-1989 of de UAV-GC 2005). Zo heeft hij in dit kader - onder meer - DB(F)MO-contracten opgesteld ten behoeve van het financieren, het tot stand brengen en in stand houden van geïntegreerde projecten, utiliteitsbouwwerken, infrastructurele werken en brede scholen en houdt hij zich bezig met het vervaardingen van alle benodigde contractvorming voor de realisatie van grootschalige woningbouw, utiliteitsbouw- en infrastructurele projecten. 

Daarnaast is een van zijn specialisaties risicobeheersing tijdens de uitvoeringsfase van overheidsgerelateerde of op Angelsaksische snit georganiseerde bouwprojecten (aansprakelijkheidsvraagstukken, meer- en minderwerkclaims, stagnatie tijdens de bouw, financiële geschillen, risicomanagement, etc.). Ook heeft hij ruime ervaring met het procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en Rechtbanken, waarbij hij zowel voor (overheidsgerelateerde en grote private - vaak internationaal opererende -) opdrachtgevers als voor projectontwikkelaars en aannemers optreedt. 

In het vastgoedrecht heeft hij zich toegelegd op vastgoedtransacties en projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten, zoals Publiek Private Samenwerkingen (PPS-en). Hij heeft in dat verband - zowel in opdracht van overheidsgerelateerde cliënten als private partijen - onderhandelingen gevoerd en contracten opgesteld in zeer complexe en omvangrijke vastgoedontwikkelingen in Nederland. In dergelijke projecten werkt hij veelal nauw samen met andere disciplines binnen AKD, zoals de disciplines Bestuursrecht, Europees- en Mededingingsrecht en Ondernemingsrecht. 

Marc heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer op het gebied van de UAV-1989 en het retentierecht. Daarnaast doceert Marc regelmatig - intern en extern - op het gebied van de UAV-1989, PPS-contracten, DB(F)MO-contracten, vastgoedcontracten bij zorginstellingen en bouw- en vastgoedrecht in het algemeen. Marc is voorts lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging van Bouwrechtadvocaten. Binnen AKD leidt hij als vakgroepvoorzitter de discipline bouw- en vastgoedrecht.
Contact opnemen

Advocaat sinds
31 Januari 1989

Contactinformatie
AKD
Postbus 666
5600AR Eindhoven

Tel. 088-2535000
Fax. 088-2535602
Email mwintgens@akd.nl
Kwaliteit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Prijs:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Service:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Snelheid:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
  met de algemene voorwaarden
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet op de website gepubliceerd.

Beschrijving:

Neem contact op met Mr. Marc Wintgens

Ik wil graag
Voornaam
Achternaam
Straat + Huisnummer
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bericht